Curs de automacaragiu

Curs de automacaragiu

Pentru autorizarea in meseria de automacaragiu, candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii (conform CR8-2009): 

-  sa aiba varsta de cel putin 18 ani impliniti;

- sa indeplineasca conditiile de sanatate pentru manevrarea utilajelor si sa prezinte o adeverinta medicala eliberata de medic de medicina muncii cu mentiunea apt pentru prestarea activitatii de automacaragiu;

- sa faca  dovada ca au absolvit invatamintul obligatoriu plus inca o scoala de calificare. 

Durata de desfasurare  a cursurilor este de 15  saptamani (curs intensiv), insumand 720  ore de pregatire teoretica si practica, dupa care se va sustine examenul de calificare ( Nivel 2) si autorizare, in urma caruia se va elibera certificatul de calificare si carnetul de autorizare ISCIR.

Cursul incepe in aproximativ doua saptamini, din momentul depunerii tuturor dosarelor viitorilor cursanti. 

Pentru un nr. de min 14  viitori cursanti / absolvenþi, cursul se poate desfasura in totalitate la societatea beneficiara. 

Daca doriti sa colaborati cu societatea noastra in acest sens, va rugam sa ne transmiteti: 

Tabel cu viitorii cursanti , care trebuie sa contina:

- numele si prenumele cursantului

;- data si locul nasterii;

- codul numeric personal;

- domiciliul actual;

- ultima scoala absolvita;

- locul de munca actual si incadrarea(in cartea de munca) pe care o are in unitatea respectiva.

Dosarele participantilor la curs trebuie sa contina:

- copie dupa certificatul de nastere;

- copie dupa buletin (pentru doamne se cere si certificatul de casatorie);

- copie dupa actul de studiu;

- adeverinta medicala in care se specifica: apt pentru meseria de macaragiu;

- o poza tip buletin.

Dosarele se depun la sediul S.C. CONSOLD TRUST CONSTRUCT SRL- Ploiesti, sat Buda (la 3 Km de complexul BRICOSTORE - Ploiesti)

Alte informatii 

Persoanele autorizate vor fi examinate anual pentru verificarea cunostintelor profesionale si a deprinderilor practice de catre o comisie numita de conducerea agentului economic detinator la care acestea isi desfasoara activitatea.

Din comisie va face parte responsabilul cu supravegherea si verificarea tehnica a instalatiilor (RSVTI), autorizat de ISCIR-INSPECT IT. Rezultatele examinarilor vor fi consemnate intr-un proces-verbal de verificare.

Persoanele autorizate au obligatia sa se prezinte din doi in doi ani la examinarea medicala, prezentand rezultatul comisiei mai sus mentionate.

Avand in vedere Normele Metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesionala a adultilor, aprobate prin Legea nr. 375 din 11 iunie 2002, va facem cunoscute urmatoarele:

- conform art 34, cheltuielile cu pregatirea profesionala a salariatilor, efectuate de catre societatile comerciale, companiile si societatile nationale,  inregistrate in contabilitatea proprie, sunt cheltuieli deductibile la calculul profitului impozabil, respective al venitului impozabil; 

- conform art.43, furnizorii de formare profesionala, autorizati sunt scutiti de plata T.V.A. pentru operatiunile de formare profesionala.