Pentru autorizarea in meseria de stivuitorist, candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii (conform CR8-2009):

  • Sa aiba varsta de cel putin 18 ani impliniti;
  • Sa indeplineasca conditiile de sanatate pentru manevrarea utilajelor si sa prezinte o fisa aptitudini eliberata de cabinet de medicina muncii cu mentiunea apt pentru prestarea activitatii de stivuitorist;
  • Sa facadovada ca au absolvit invatamintul obligatoriu.

Durata de desfasurare  a cursurilor este de 4 saptamani (curs intensiv), insumand 100 ore de pregatire teoretica si practica, dupa care se va sustine examenul de specializare si autorizare, in urma caruia se va elibera certificatul de absolvire si autorizatie I.S.C.I.R.

Cursul va incepe in aproximativ doua saptamani, din momentul depunerii tuturor dosarelor viitorilor cursanti.

Pentru un nr. de min 14  viitori cursanti / absolventi, cursul in totalitate se poate desfasura la societatea beneficiara de formare profesionala.

Orele de practica se vor desfasura la sediul societatii dvs., sub indrumarea R.S.V.T.I. si a unei persoane autorizate. La finalul orelor de practica, se vor elibera adeverinte de practica semnate de Directorul Societatii, persoana autorizata si R.S.V.T.I.

Daca doriti sa colaborati cu societatea noastra in acest sens, va rugam sa ne transmiteti:

Tabel cu viitorii cursanti care sa contina:

–  numele si prenumele cursantului;

– data si locul nasterii;

– codul numeric personal;

– domiciliul actual;

– ultima scoala absolvita;

– locul de munca actual si incadrarea (in cartea de munca) pe care o are in unitatea respectiva.

Dosarele acestea trebuie sa contina:

– copie dupa certificatul de nastere;

– copie dupa buletin (pentru doamne si Certificatul de Casatorie);

– copie dupa actul de studiu;

– Fisa aptitudini emisa de Cabinet de Medicina Muncii  in care se specifica: apt pentru meseria de stivuitorist;

– o poza tip buletin.

Dosarele se depun la sediul S.C. CONSOLD TRUST CONSTRUCT SRL –  Ploiesti, sat Buda (la 3 Km. de complexul BRICOSTORE – Ploiesti).

Persoanele autorizate vor fi examinate anual pentru verificarea cunostintelor profesionale si a deprinderilor practice de catre o comisie numita de conducerea agentului economic detinator la care acestea isi desfasoara activitatea.

Din comisie va face parte responsabilul cu supravegherea si verificarea tehnica a instalatiilor (R.S.V.T.I.), autorizat de I.S.C.I.R.- INSPECT I.T.Rezultatele examinarilor vor fi consemnate intr-un proces-verbal de verificare.

Persoanele autorizate au obligaþia sa se prezinte din doi in doi ani la examinarea medicala, prezentand rezultatul comisiei mai sus mentionate.

Avand in vedere Normele Metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesionala a adultilor, aprobate prin Legea nr. 375 din 11 iunie 2002, va facem cunoscute urmatoarele:

– conform art. 34. cheltuielile cu pregatirea profesionala a salariatilor, efectuate de catre societatile comerciale, companiile si societatile nationale,  inregistrate in contabilitatea proprie, sunt cheltuieli deductibile la calculul profitului impozabil, respective al venitului impozabil.

– conform art. 43 , furnizorii de formare profesionala, autorizati sunt scutiti de plata T.V.A., pentru operatiunile de formare profesionala .

– Ne permitem sa va informam ca S.C. CONSOLD TRUST CONSTRUCT SRL, este autorizatã ISCIR pentru lucrari de intretinere,reparatie si revizie utilaje de ridicat, activitati de RSVTI, intocmire documentatie tehnica pentru autorizare ISCIR- instalatii de ridicat.