Elevatoarele pentru vehicule pot fi puse in functiune numai dupa obtinerea autorizatiei de functionare in urma unei verificari tehnice oficiale efectuate in conformitate cu prevederile Prescriptiei Tehnice ISCIR R5 – 2003.

Elevatoarele pentru vehicule vor fi inregistrate in evidenta tehnica a ISCIR-INSPECT IT, iar verificarea tehnica oficiala va fi efectuata de inspectorii de specialitate ai ISCIR-INSPECT IT  sau de RSVTI al unitatii detinatoare cu acordul scris al ISCIR-INSPECT IT.

Autorizarea functionarii elevatoarelor pentru vehicule reprezinta un ansamblu de activitati de verificare si validare a rezultatelor masurarilor si incercarilor functionale executate la punerea in functiune a elevatoarelor pentru vehicule sau cu ocazia verificarilor tehnice periodice ale acestora, in scopul confirmarii indeplinirii conditiilor de functionare in securitate a elevatoarelor. Se efectueaza numai de catre ISCIR-INSPECT IT sau de catre RSVTI autorizat si imputernicit de ISCIR-INSPECT IT in acest sens.

Documentatia tehnica necesara pentru obtinerea autorizatiei de functionare a elevatoarelor pentru vehicule va cuprinde urmatoarele:

a) cartea elevatorului – completata cu documentatia de montaj, dupa caz. In cazul instalatiilor importate se va prezenta si documentul / dovada de luare in evidenta eliberat(a) de ISCIR-INSPECT la efectuarea importului;

b) declaratia de conformitate a elevatorului;

c) procesul – verbal de probe de casa cu rezultate corespunzatoare. Cartea elevatorului pentru elevatoarele care au documentatia incompleta sau lipsa si aflate în perioada de exploatare, la care nu se poate reconstitui, in nici un fel, cartea elevatorului – partea de constructie elaborata initial de producator, se va completa, prin grija si responsabilitatea S.C. CONSOLD TRUST CONSTRUCT S.R.L., respectand urmatoarea procedura:

a) se va intocmi documentatia tehnica de catre o unitate de proiectare autorizata de ISCIR-INSPECT, care va stabili parametrii de utilizare ai elevatorului (daca este cazul);

b) o unitatea de proiectare va elabora un plan de verificare al elevatorului cu mentionarea metodelor si volumului de incercari la care va fi supus (daca este cazul);

c)  S.C. CONSOLD TRUST CONSTRUCT S.R.L.  – societate autorizata de ISCIR-INSPECT pentru activitatea de montare / reparare elevatoare va derula planul de verificare si va emite concluziile testelor intr-un raport tehnic de incercãri si verificari, insotit de buletine de analiza ale examinarilor distructive si nedistructive, eliberate de laboratoare autorizate de ISCIR-INSPECT (daca este cazul);

d) se vor elabora instructiuni de exploatare, intretinere si revizie a elevatorului) dupa autorizarea de functionare a elevatorului pentru vehicule de catre ISCIR-INSPECT IT, S.C. CONSOLD TRUST CONSTRUCT S.R.L. in calitate de montator / reparator va marca pe instalatie (daca este cazul):

– un numar de inregistrare (corespunzator pozitiei din registrul de evidenta al proiectantului);

– parametrii de exploatare ai nacelei / platformei autoridicatoare. Autorizarea de functionare se acorda numai daca rezultatele verificarii tehnice oficiale satisfac prevederile Prescriptiei Tehnice R5 – 2003, printr-un proces – verbal, conform modelului din anexa D, in care se consemneaza parametrii de functionare aprobati, precum si data scadentei urmatoarei verificari (luna si anul).