Autorizarea functionarii  macaralelor reprezinta un ansamblu de activitati de verificare si validare a rezultatelor masurarilor si incercarilor functionale executate la punerea in functiune a macaralelor sau cu ocazia verificarilor tehnice periodice ale acestora, in scopul confirmarii indeplinirii conditiilor de functionare in securitate a macaralelor. Se efectueaza numai de catre ISCIR-INSPECT IT sau de catre RSVTI autorizat si imputernicit de ISCIR-INSPECT IT in acest sens.

Pentru obtinerea autorizatiei de functionare a macaralelor, beneficiarul de acord, dupa caz, cu unitatea de montaj trebuie sa solicite in scris la ISCIR-INSPECT IT, efectuarea verificarii propunand si data in acest scop. Totodata, va prezenta urmatoarea documentatie:

–        cartea macaralei – completata cu documentatia de montaj, dupa caz. In cazul instalatiilor importate se va prezenta si documentul / dovada de luare in evidenta eliberat(a) de ISCIR-INSPECT la efectuarea importului;

–        declaratia de conformitate a macaralei;

–        procesul – verbal de probe de casa cu rezultate corespunzatoare.

Cartea macaralei pentru macaralele care au documentatie incompleta sau lipsa si aflate in perioada de exploatare, la care nu se poate reconstitui, in nici un fel, cartea macaralei – partea de constructie elaborata initial de producator, se poate completa cu respectarea PT ISCIR R1 – 2003, prin grija si responsabilitatea S.C. CONSOLD TRUST CONSTRUCT S.R.L., respectand urmatoarea procedura:

a)     se va intocmi documentatia tehnica de catre o unitate de proiectare autorizata de ISCIR-INSPECT, care va stabili parametrii de utilizare ai macaralei (daca este cazul);

b)     unitatea de proiectare va elabora un plan de verificare a macaralei cu mentionarea metodelor si volumului de incercari la care va fi supusa macaraua (daca este cazul);

c)      S.C. CONSOLD TRUST CONSTRUCT S.R.L.  – societate autorizata de ISCIR-INSPECT pentru activitatea de montare / reparare a macaralelor (macarale deplasabile pe cai de rulare cu sina, macarale care lucreaza la punct fix, macarale de constructie speciala, macarale deplasabile pe cai de rulare fara sina) cu sarcina maxima de  100 t., avand autorizatia NR. PL R1 / TIPC / 293 / 07.01.2009 – va derula planul de verificare si va emite concluziile testelor într-un raport tehnic de incercari si verificari, insotit de buletine de analiza ale examinarilor distructive si nedistructive, eliberate de laboratoare autorizate de ISCIR-INSPECT (daca este cazul);

d)     se vor elabora instructiuni de exploatare, intretinere si revizie a macaralei;

e)     dupa autorizarea de functionare a macaralei de catre ISCIR-INSPECT IT, S.C. CONSOLD TRUST CONSTRUCT S.R.L.  in calitate de montator / reparator va marca pe macara (daca este cazul):

–   un numar de inregistrare (corespunzator pozitiei din registrul de evidenta al proiectantului);

–   parametrii de exploatare ai macaralei.

Autorizarea de functionare se acorda numai daca rezultatele verificarii tehnice oficiale  satisfac prevederile Prescriptiei Tehnice R1 – 2003, printr-un proces – verbal, conform modelului din anexa D, in care se consemneaza parametrii de functionare aprobati, precum si data scadentei urmatoarei verificãri (luna si anul).