Mecanismele de ridicat pot fi puse in functiune numai dupa obtinerea autorizatiei de functionare in urma unei verificari tehnice oficiale efectuate in conformitate cu prevederile Prescriptiei Tehnice ISCIR R2 – 2003

Autorizarea functionarii  mecanismelor de ridicat reprezinta un  ansamblu de activitati de verificare si validare a rezultatelor masuratorilor si incercarilor functionale executate la punerea in functiune a mecanismelor de ridicat sau cu ocazia verificarilor tehnice periodice ale acestora, in scopul confirmarii indeplinirii conditiilor de functionare in securitate a mecanismelor de ridicat. Verificarea tehnica oficiala a mecanismelor de ridicat, la autorizarea pentru punerea in functiune va fi efectuata de inspectorii de specialitate ai ISCIR-INSPECT IT, sau de catre RSVTI numai cu acordul scris din partea ISCIR-INSPECT IT.

Documentatia tehnica necesara pentru obtinerea autorizatiei de functionare a mecanismelor de ridicat va cuprinde urmatoarele:

–        cartea mecanismului de ridicat – completata cu documentatia de montaj, dupa caz. In cazul instalatiilor importate se va prezenta si documentul / dovada de luare in evidenta eliberat(a) de ISCIR-INSPECT la efectuarea importului;

–        declaratia de conformitate a mecanismului de ridicat;

–    procesul – verbal de probe de casa cu rezultate corespunzatoare.

Cartea mecanismului de ridicat pentru mecanismele care au documentatie incompleta sau lipsa si aflate in perioada de exploatare, la care nu se poate reconstitui, in nici un fel, cartea mecanismului de ridicat-partea de constructie elaborata initial de producator, se poate completa, cu respectarea PT ISCIR R2 – 2003, prin grija si responsabilitatea S.C. CONSOLD TRUST CONSTRUCT S.R.L., respectand urmatoarea procedura:

  1. a) se va intocmi documentatia tehnica de catre o unitate de proiectare autorizata de ISCIR-INSPCT care va stabili parametri de utilizare ai mecanismului de ridicat (daca este cazul);
  2. b)unitatea de proiectare va elabora un plan de verificare a mecanismului de ridicat cu mentionarea metodelor si volumului de incercari la care va fi supus (daca este cazul);
  3. c)C. CONSOLD TRUST CONSTRUCT S.R.L.  – societate autorizata de ISCIR-INSPECT IT pentru activitatea de montare / reparare a mecanismelor de ridicat va derula planul de verificare si va emite concluziile testelor intr-un raport tehnic de incercari si verificari, insotit de buletine de analiza ale examinarilor distructive si nedistructive, eliberate de laboratoare autorizate de ISCIR-INSPECT (daca este cazul);
  4. d)se vor elabora instructiuni de exploatare, intretinere si revizie a mecanismului de ridicat;
  5. e)dupa autorizarea de functionare a mecanismului de ridicat de catre RSVTI, autorizat de ISCIR-INSPECT IT, C. CONSOLD TRUST CONSTRUCT S.R.L. in calitate de montator / reparator va marca pe mecanism (daca este cazul):

–  un numar de inregistrare (corespunzator pozitiei din registrul de evidenta al proiectantului);

–  parametrii de functionare ai mecanismului de ridicat.