Stivuitoarele pot fi puse in functiune numai dupa obtinerea autorizatiei de functionare in urma unei verificari tehnice oficiale efectuate in conformitate cu prevederile Prescriptiei Tehnice ISCIR R3 – 2003.

Stivuitoarele vor fi inregistrate in evidenta tehnica a ISCIR-INSPECT IT, iar verificarea tehnica oficiala va fi efectuata de inspectorii de specialitate ai ISCIR-INSPECT IT sau de RSVTI al unitatii detinatoare cu acordul scris al ISCIR-INSPECT IT.

Autorizarea functionarii stivuitoarelor reprezinta un  ansamblu de activitati de verificare si validare a rezultatelor masuratorilor si incercarilor functionale executate la punerea in functiune a stivuitoarelor sau cu ocazia verificarilor tehnice periodice ale acestora, in scopul confirmarii indeplinirii conditiilor de functionare in securitate. Verificarea tehnica oficiala a stivuitoarelor, la autorizarea pentru punerea in functiune va fi efectuata de inspectorii de specialitate ai ISCIR-INSPECT IT, sau de catre RSVTI numai cu acordul scris din partea ISCIR-INSPECT IT.

Documentatia tehnica necesara pentru obþinerea autorizaþiei de functionare a mecanismelor de ridicat va cuprinde urmatoarele:

a)     cartea stivuitorului – completata cu documentatia de montaj, dupa caz. In cazul instalatiilor importate se va prezenta si documentul / dovada de luare in evidenta eliberat(a) de ISCIR-INSPECT la efectuarea importului;

b)     declaratia de conformitate a stivuitorului;

c)      procesul – verbal de probe de casa cu rezultate corespunzatoare.

Cartea pentru stivuitoarele care au documentatie incompleta sau lipsa si aflate in perioada de exploatare, la care nu se poate reconstitui, in nici un fel, cartea stivuitorului – partea de constructie elaborata initial de producator, se poate completa, cu respectarea PT ISCIR R3 – 2003, prin grija si responsabilitatea S.C. CONSOLD TRUST CONSTRUCT S.R.L, respectand urmatoarea procedura:

a)  se va intocmi documentatia tehnica de catre o unitate de proiectare autorizata de ISCIR-INSPECT IT, care va stabili parametrii de utilizare ai stivuitorului (daca este cazul);

b) unitatea de proiectare va elabora un plan de verificare a stivuitorului cu mentionarea metodelor si volumului de incercari la care va fi supus stivuitorul (daca este cazul);

c)  S.C. CONSOLD TRUST CONSTRUCT S.R.L.  – societate autorizata de ISCIR-INSPECT IT pentru activitatea de montare / reparare a stivuitoarelor va derula planul de verificare si va emite concluziile testelor intr-un raport tehnic de incercari si verificari, insotit de buletine de analiza ale examinarilor distructive si nedistructive, eliberate de laboratoare autorizate de ISCIR-INSPECT (daca este cazul);

d)  se vor elabora instructiuni de exploatare, intretinere si revizie a stivuitorului;

e)  dupa autorizarea de functionare a stivuitorului de catre ISCIR-INSPECT IT, S.C. CONSOLD TRUST CONSTRUCT S.R.L. in calitate de montator / reparator va marca pe stivuitor (daca este cazul):

–       un numar de inregistrare (corespunzator pozitiei din registrul de evidenta al proiectantului);

–       parametrii de exploatare ai stivuitorului.

Autorizarea de functionare se acorda numai daca rezultatele verificarii tehnice oficiale satisfac prevederile Prescriptiei Tehnice R3 – 2003, printr-un proces – verbal, conform modelului din anexa D, in care se consemneaza parametrii de functionare aprobati, precum si data scadentei urmatoarei verificari (luna si anul).