S.C. CONSOLD TRUST CONSTRUCT S.R.L. este autorizata, PT ISCIR R1 – 2003, de ISCIR-INSPECT IT pentru intreþinerea si revizia periodica a macaralelor (macarale deplasabile pe cai de rulare cu sina, macaralecare lucreaza la punct fix, macarale de constructie speciala, macarale deplasabile pe cai de rulare fara sina) cu sarcina maxima de 100 t., avand autorizatia NR. PL R1 / TIPC / 293 / 07.01.2009 si dispune de personal calificat si instruit în acest scop compus din mecanici, lacatusi si electricieni cu o practica de cel putin 2 ani in meserie, constituiti in echipe conduse de personal de specialitate (tehnicieni, ingineri).

Prin efectuarea operatiilor de intretinere si revizie se determina starea tehnica a macaralei si principalele operatii ce urmeaza a se efectua, care constau in general din:

–        curatirea elementelor de comanda si a componentelor de securitate ale macaralei;

–        controlul nivelului uleiului;

–        verificarea starii de uzura a lagarelor si a bunei functionari a sistemului de ungere;

–        ungerea pieselor supuse frecarii conform schemei de ungere;

–        verificarea uzurii cablurilor si lanturilor de tractiune si a fixarii acestora;

–        verificarea functionarii componentelor de securitate si reglarea acestora;

–    verificarea functionarii mecanismelor macaralei si remedierea sau inlocuirea subansamblelor uzate;

–       verificarea elementelor de prindere sau manipulare a sarcinii (cârlig, graifar, electromagnet etc.);

–    strangerea elementelor de imbinare, a articulatiilor, verificarea fixarii tampoanelor si a opritoarelor;

–        verificarea functionarii sistemului electric de forta, comanda si semnalizare;

–     verificarea rezistentei de izolatie, a infasurarilor motoarelor electrice fata de pamant, a rezistentei prizei de punere la pamant a echipamentelor electrice;

–        verificarea conexiunilor la aparate si in sirurile de cleme din dulapuri si cutii de conexiuni;

–        verificarea starii cailor de rulare si a rotilor de rulare;

–        verificarea functionarii si etanseitatii circuitelor hidraulice si pneumatice.

Periodicitatea si volumul lucrarilor de intretinere si revizie se stabileste in functie de complexitatea macaralei, regimul de functionare si conditiile de mediu in care lucreaza si se inscrie in contractul de intretinere – revizie.

S.C. CONSOLD TRUST CONSTRUCT S.R.L. pune, contra cost, la dispozitia unitatii deþinatoare va un registru de evidenta a supravegherii conform PT ISCIR R1 – 2003, anexa A, in care macaragiii responsabilul cu supravegherea si verificarea tehnica a instalatiilor (RSVTI), autorizat de ISCIR-INSPECT IT si seful echipei de intretinere si revizie sunt obligati sa scrie sub semnatura toate observatiile avute asupra macaralei respective.

Evidenta lucrarilor de intretinere si revizie se va tine de S.C. CONSOLD TRUST CONSTRUCT S.R.L. intr-un registru intocmit conform modelului din PT ISCIR R1 – 2003, anexa F. numerotat, snuruit si parafat de ISCIR–INSPECT IT si raspunde pentru calitatea lucrarilor executate.