S.C. CONSOLD TRUST CONSTRUCT SRL este autorizata, conform PT ISCIR R2 – 2003, de ISCIR-INSPECT IT pentru intretinerea si revizia periodica a mecanismelor de ridicat (vinciuri, palane, trolii, dispozitive de ridicat si tractiune, transpalete si alte mecanisme de ridicat) cu sarcina maxima de 100 t, avand autorizatia NR. PL R2 / TIPC / 292 / 06.01.2009 si dispune de personal calificat si instruit in acest scop compus din mecanici, lacatusi si electricieni cu o practica de cel putin 2 ani in meserie, constituiti in echipe conduse de personal de specialitate (tehnicieni, ingineri).

Prin efectuarea operatiilor de intretinere si revizie se determina starea tehnica a mecanismului de ridicat si principalele operatii ce urmeaza a se efectua, care constau in general din:

–        curatirea elementelor de comanda si a componentelor de securitate ale mecanismului de ridicat;

–        controlul nivelului uleiului;

–        verificarea starii de uzura a lagarelor si a bunei functionari a sistemului de ungere;

–        ungerea pieselor supuse frecarii conform schemei de ungere;

–        verificarea uzurii cablurilor si lanturilor de tractiune si a fixarii acestora;

–        verificarea functionarii componentelor de securitate si reglarea acestora;

–        verificarea functionarii si remedierea sau inlocuirea subansamblelor uzate;

–        verificarea elementelor de prindere sau manipulare a sarcinii;

–        verificarea functionarii sistemului electric de forta si comanda;

–        verificarea rezistentei de izolatie, a infasurarilor motoarelor electrice fata de pamant, a rezistentei prizei de punere la pamant a echipamentelor electrice;

–        verificarea functionarii si etanseitatii circuitelor hidraulice si pneumatice.

Periodicitatea si volumul lucrarilor de intretinere si revizie se stabileste in functie de complexitatea mecanismului de ridicat, regimul de functionare si conditiile de mediu in care lucreaza si se inscrie in contractul de intretinere – revizie.

S.C. CONSOLD TRUST CONSTRUCT S.R.L. pune, contra cost, la dispozitia unitatii detinatoare la un registru de evidenta a supravegherii conform PT ISCIR R2 – 2003, anexa A, in care manevrantii responsabilul cu supravegherea si verificarea tehnica a instalatiilor (RSVTI), autorizat de ISCIR-INSPECT IT si seful echipei de intretinere si revizie sunt obligati sa scrie sub semnatura toate observatiile avute asupra macaralei respective.

Evidenta lucrarilor de intretinere si revizie se tine de S.C. CONSOLD TRUST CONSTRUCT S.R.L. intr-un registru intocmit conform modelului din PT ISCIR R2 – 2003, anexa F. numerotat, snuruit si parafat de ISCIR – INSPECT IT si raspunde pentru calitatea lucrarilor executate.