S.C. CONSOLD TRUST CONSTRUCT S.R.L. este autorizata, conform PT ISCIR R4 – 2003, de ISCIR-INSPECT IT pentru intretinerea si revizia periodica a nacelelor / platformelor autoridicatoare (nacele mobile, nacele suspendate pe cablu, platforme autoridicatoare) cu sarcina maxima de 10 t., avand autorizatia NR. PL R4 / TIPC / 295 / 08.01.2009 si dispune de personal calificat si instruit in acest scop compus din mecanici, lacatusi si electricieni cu o practica de cel putin 2 ani in meserie, constituiti in echipe conduse de personal de specialitate (tehnicieni, ingineri).

Prin efectuarea operaþiilor de intretinere si revizie se determina starea tehnica a nacelelor / platformelor autoridicatoare si principalele operatii ce urmeaza a se efectua, care constau in general din:

–  curatirea elementelor de comanda si a componentelor de securitate nacelei / platformei autoridicatoare;

–  controlul nivelului uleiului si al electrolitului din bateria de acumulatoare;

–  verificarea starii de uzura a lagarelor si a bunei functionari a sistemului de ungere;

–  ungerea pieselor supuse frecarii conform schemei de ungere;

–  verificarea uzurii cablurilor si lanturilor de tractiune si a fixarii acestora;

–  verificarea functionarii componentelor de securitate si reglarea acestora;

–  verificarea functionarii mecanismelor nacelelor / platformelor autoridicatoare si remedierea sau inlocuirea subansamblelor uzate;

– strangerea elementelor de imbinare, a articulatiilor, verificarea fixarii tampoanelor si a opritoarelor;

–  verificarea functionarii sistemului electric de forta, comanda si semnalizare;

–  verificarea rezistentei de izolatie, a infasurarilor motoarelor electrice fata de pamant, a rezistentei prizei de punere la pamant a echipamentelor electrice;

–  verificarea funcionarii si etanseitarii circuitelor hidraulice.

Periodicitatea si volumul lucrarilor de intretinere si revizie se stabileste in functie de complexitatea nacelei / platformei autoridicatoere, regimul de functionare si conditiile de mediu in care lucreaza si se inscrie in contractul de intretinere – revizie.

S.C. CONSOLD TRUST CONSTRUCT S.R.L. pune, contra cost, la dispozitia unitatii detinatoare un registru de evidenta a supravegherii conform PT ISCIR R4 – 2003, anexa A, in care manevrantii, responsabilul cu supravegherea si verificarea tehnica a instalatiilor (RSVTI), autorizat de ISCIR-INSPECT IT si seful echipei de intretinere si revizie sunt obligati sa scrie sub semnatura toate observatiile avute asupra nacelei / platformei autoridicatoare respective.

Evidenta lucrarilor de intretinere si revizie se tine de S.C. CONSOLD TRUST CONSTRUCT S.R.L. intr-un registru intocmit conform modelului din PT ISCIR R4 – 2003, anexa F numerotat, snuruit si parafat de ISCIR–INSPECT IT si raspunde pentru calitatea lucrarilor executate.