S.C. CONSOLD TRUST CONSTRUCT S.R.L.  este autorizata, conform PT ISCIR R3 – 2003, de ISCIR-INSPECT IT pentru intretinerea si revizia periodica a stivuitoarelor (motostivuitoare si electrostivuitoare) cu sarcina maxima de 20 t., avand autorizatia NR. PL R3 / TIPC / 276 / 11.11.2008 si dispune de personal calificat si instruit in acest scop compus din mecanici, lacatusi si electricieni cu o practica de cel putin 2 ani in meserie, constituiti in echipe conduse de personal de specialitate (tehnicieni, ingineri).

Prin efectuarea operatiilor de intretinere si revizie se determina starea tehnica a stivuitorului si principalele operatii ce urmeazã a se efectua, care constau în general din:

–  curatirea elementelor de comanda si a componentelor de securitate ale stivuitorului;

–  controlul pornirii motorului si al starii tehnice a bateriei de acumulatori;

–  controlul sistemului de franare si de directie;

–  controlul nivelului uleiului;

–  verificarea starii de uzura a lagarelor si a bunei functionari a sistemului de ungere;

–  ungerea si gresarea pieselor supuse frecarii, conform schemei de ungere;

–  verificarea functionarii si etanseitatii circuitelor hidraulice;-  verificarea functionarii componentelor de securitate si reglarea acestora;

–  verificarea functionarii mecanismelor stivuitorului si remedierea sau inlocuirea subansamblelor uzate;

–  verificarea elementelor de manipulare a sarcinii;

–  strangerea elementelor de imbinare, a articulatiilor, a dopurilor de golire si de control, a piulitelor jentilor si verificarea fixarii tampoanelor si a opritoarelor;

–  verificarea instalatiei electrice de comanda si semnalizare;

–  verificarea rotilor de rulare si a starii pneurilor.

Periodicitatea si volumul lucrarilor de intretinere si revizie se stabileste in functie de complexitatea motostivuitorului / electrostivuitorului, regimul de functionare si conditiile de mediu in care lucreaza si se inscrie in contractul de intretinere – revizie.

S.C. CONSOLD TRUST CONSTRUCT S.R.L. pune, contra cost, la dispozitia unitatii detinatoare va un registru de evidenta a supravegherii conform PT ISCIR R3 – 2003, anexa A, in care stivuitoristii responsabilul cu supravegherea si verificarea tehnica a instalatiilor (RSVTI), autorizat de ISCIR-INSPECT IT si seful echipei de intretinere si revizie sunt obligati sa scrie sub semnatura toate observatiile avute asupra stivuitorului respectiv.

Evidenta lucrarilor de intretinere si revizie se tine S.C. CONSOLD TRUST CONSTRUCT S.R.L. intr-un registru intocmit conform modelului din PT ISCIR R3 – 2003, anexa F, numerotat, snuruit si parafat de ISCIR–INSPECT IT si raspunde pentru calitatea lucrarilor executate.