S.C CONSOLD TRUST CONSTRUCT S.R.L. este autorizata, conform PT ISCIR R1 – 2003, de ISCIR-INSPECT IT pentru montarea / repararea macaralelor (macarale deplasabile pe cai de rulare cu sina, macarale care lucreaza la punct fix, macarale de constructie speciala, macarale deplasabile pe cai de rulare fara sina) cu sarcina maxima de  100 t., avand autorizatia PT R1-2010 si dispune de personal calificat si instruit in acest scop, compus din mecanici, lacatusi si electricieni cu o practica de cel putin 2 ani in meserie, constituiti in echipe conduse  de personal de specialitate (tehnicieni, ingineri)…

Montarea / repararea macaralelor  se efectueaza in baza documentatiilor  tehnice respectiv a procedeelor tehnologice de executie pentru repararea macaralelor elaborate de catre proiectanti respectv reparator, autorizati de ISCIR-INSPECT, in limitele si conditiile prevazute in anexa I din P. T. I. S. C. I. R. –  R1 – 2003

Lucrarile care constituie reparatii si se verifica de inspectorii de specialitate ai ISCIR-INSPEC IT sau cu acordul scris al ISCIR-INSPECT IT, de catre RSVTI al detinatorului, autorizat de ISCIR-INSPECT IT, sunt urmatoarele:

 1. a) inlocuirea sau modificarea constructiei metalice, refacerea sau remedierea imbinarilor sudateale elementelor de rezistenta;
 2. b)transformarea de principiu a modului de actionare a macaralelor (trecerea de la actionare manuala la actionare electrica, de la actionare electrica la actionare pneumatica sau hidraulica etc.);
 3. c)  inlocuirea mecanismelor sau a elementelor lor componentedin lantul cinematic cu alte tipo – dimensiuni, care difera de cele prevazute în documentatia tehnica initiala;
 4. d)modificarea de principiu a schemei electrice, hidraulice si pneumatice de actionare;
 5. e) inlocuirea totala a instalatiei electrice;
 6. f)inlocuirea sau modificarea componentelor de securitate ale macaralei cu alte tipo-dimensiuni, care difera de cele prevazute in documentatia tehnica initiala;
 7. g) inlocuirea cu alte tipo – dimensiuni sau modificarea constructiv – functionala a caruciorului macaralei;
 8. h) inlocuirea totala sau partiala a caii de rulare.

Orice lucrare necuprinsa la punctele a – h se incadreaza in categoria lucrarilor de intretinere si revizie a macaralelor.

Documentatie intocmita de societatea reparatoare cuprinde, dupa caz:

 1. a)lista lucrarilor efectuate sau, dupa caz, proiectul sau tehnologia de reparatie;
 2. b)certificatele de calitate ale materialelor si subansamblelor intrebuintate; la componentele de securitate se vor anexa certificatele de conformitate;
 3. c)fisele de omologare si specificatiile procedurilor de sudare folosite;
 4. d)tabelul nominal cu sudorii autorizati care au executat lucrarea si cu valabilitatea autorizatiilor;
 5. e)schema cinematica, schema electrica si desenul de ansamblu al instalatiei, daca cu ocazia reparatiei s-au efectuat modificari ale acestora;
 6. f)certificatul privind calitatea imbinarilor sudate;
 7. g) procesul-verbal in care sunt consemnate rezultatele incercarilor de casa;
 8. h) certificatele de calitate si garantie ale lucrarilor executate;

La documentatie nu este obligatorie atasarea fiselor de omologare a procedurilor de sudare, acestea putand fi inlocuite cu un tabel din care sa rezulte numãrul fisei de omologare (numarul dat de unitate si ISCIR – INSPECT IT) si domeniul de valabilitate.

Pentru macaralele care nu se inregistreaza la ISCIR-INSPECT IT, reparatiile se vor efectua in aceleasi conditii.

Documentatia tehnica de reparatie se anexeaza la cartea instalatiei.

Efectuarea lucrarilor de reparatii se va inscrie in registrul de evidenta a supravegherii, iar pentru macaralele care se inregistreaza la ISCIR – INSPECT IT si in cartea instalatiei la rubrica evidenta exploatarii.

S.C. CONSOLD TRUST CONSTRUCT S.R.L. tine la zi evidenta lucrarilor executate intr-un registru, intocmit conform modelului din PT ISCIR R1 – 2003, anexa F, numerotat, snuruit si parafat de ISCIR–INSPECT IT si raspunde pentru calitatea lucrarilor executate.