S.C. CONSOLD TRUST CONSTRUCT S.R.L. este autorizata de ISCIR-INSPECT IT pentru montarea / repararea mecanismelor (vinciuri si palane) si pentru repararea mecanismelor (trolii, dispozitive de ridicat si tractiune, tirfoare, transpalete si alte mecanisme de ridicat) cu sarcina maxima de 100 t., avand autorizatia NR.PL PTR2 / TIPC / 292 / 06.01.2009 si dispune de personal calificat si instruit in acest scop, compus din mecanici, lacatusi si electricieni cu o practica de cel putin 2 ani in meserie, constituiti in echipe conduse de personal de specialitate (tehnicieni, ingineri).

Montarea / repararea mecanismelor  se efectueaza in baza documentatiilor  tehnice respectiv a procedeelor tehnologice de executie pentru repararea macaralelor elaborate de catre proiectanti respectv reparator, autorizati de ISCIR-INSPECT, in limitele si conditiile prevazute in anexa I din P. T. I. S. C. I. R. –  R2 / 2003.

Lucrarile care constituie reparatii si se verifica de catre RSVTI al detinatorului, autorizat de ISCIR-INSPECT IT, sunt urmatoarele:

a)  inlocuirea sau modificarea constructiei metalice, refacerea sau remedierea imbinarilor sudate ale elementelor de rezistenta;

b)  transformarea de principiu a modului de actionare a mecanismelor de ridicat (trecerea de la actionare manuala la actionare electrica, de la actionare electrica la actionare pneumatica sau hidraulica etc.);

c)  inlocuirea elementelor lor componente  din lantul cinematic cu alte tipo – dimensiuni, care difera de cele prevazute in documentatia tehnica initiala;

d)  modificarea de principiu a schemei electrice, hidraulice, pneumatice de actionare;

e)  inlocuirea totala a instalatiei electrice;

f)   inlocuirea sau modificarea componentelor de securitate ale mecanismului de ridicat cu alte tipo – dimensiuni, care difera de cele prevazute in documentatia tehnica initiala.

Orice lucrare necuprinsa la punctele a – f se incadreaza in categoria lucrarilor de intretinere  si revizie a mecanismelor.

Documentatie intocmita de societatea reparatoare cuprinde, dupa caz:

a)  lista lucrarilor efectuate sau, dupa caz, proiectul sau tehnologia de reparatie;

b)  certificatele de calitate ale materialelor si subansamblelor intrebuintate; la componentele de securitate se vor anexa certificatele de conformitate;

c)  fisele de omologare si specificatiile procedurilor de sudare folosite;

d)  tabelul nominal cu sudorii autorizati care au executat lucrarea si cu valabilitatea autorizatiilor;

e)  schema cinematica, schema electrica si desenul de ansamblu al instalatiei, daca cu ocazia reparatiei s-au efectuat modificari ale acestora;

f)  certificatul privind calitatea imbinarilor sudate;

g)  procesul-verbal in care sunt consemnate rezultatele incercarilor de casa;

h) certificatele de calitate si garantie ale lucrarilor executate.

La documentatie nu este obligatorie atasarea fiselor de omologare a procedurilor de sudare, acestea putand fi inlocuite cu un tabel din care sa rezulte numãrul fisei de omologare (numarul dat de unitate si ISCIR – INSPECT IT) si domeniul de valabilitate.

Documentatia tehnica de reparatii se va anexa la cartea instalatiei.

S.C. CONSOLD TRUST CONSTRUCT S.R.L. pune, contra cost, la dispozitia unitatii detinatoare va un registru de evidenta a supravegherii conform PT ISCIR R2 – 2003, anexa A, in care macaragii responsabilul cu supravegherea si verificarea tehnica a instalatiilor (RSVTI), autorizat de ISCIR-INSPECT IT si responsabilul cu supravegherea lucrarilor sunt obligati sa scrie sub semnatura toate observatiile avute asupra macaralei respective.

Efectuarea lucrarilor de reparatii se va inscrie in registrul de evidenta a supravegherii, iar pentru mecanismele care se inregistreaza la ISCIR – INSPECT IT efectuarea lucrarilor de reparatii se va inscrie atat in registrul de evidenta a supravegherii cat si in cartea instalatiei la rubrica evidenta exploatarii.

S.C. CONSOLD TRUST CONSTRUCT S.R.L. tine la zi evidenta lucrarilor executate intr-un registru, intocmit conform modelului din PT ISCIR R2 – 2003, anexa F, numerotat, snuruit si parafat de ISCIR–INSPECT IT si raspunde pentru calitatea lucrarilor executate.