S.C. CONSOLD TRUST CONSTRUCT S.R.L. este autorizata, conform PT ISCIR R3 – 2003, de ISCIR-INSPECT IT pentru repararea  stivuitoarelor (motostivuitoare si electrostivuitoare) cu sarcina maxima de 20 t., avand autorizatia NR. PL R3 / TIPC / 276 / 11.11.2008 si dispune de personal calificat si instruit in acest scop compus din mecanici, lacatusi si electricieni cu o practica de cel putin 2 ani in meserie, constituiti in echipe conduse de personal de specialitate (tehnicieni, ingineri).

Repararea stivuitoarelor se efectueaza in baza documentatiilor  tehnice respectiv a procedeelor tehnologice de executie pentru repararea stivuitoarelor elaborate de catre proiectanti respectv reparator, autorizati de ISCIR-INSPECT, in limitele si conditiile prevazute in anexa I din P. T.      I. S. C. I. R. –  R3 / 2003 Lucrarile care constituie reparatii si se verifica de inspectorii de specialitate ai ISCIR-INSPEC IT sau cu acordul scris al ISCIR-INSPECT IT, de catre RSVTI al detinatorului, autorizat de ISCIR-INSPECT IT, sunt urmatoarele:

a)  inlocuirea sau modificarea constructiei metalice, refacerea sau remedierea imbinarilor sudate ale elementelor de rezistenta;

b)  inlocuirea mecanismelor sau a elementelor lor componente  din lantul cinematic cu alte tipo – dimensiuni, care difera de cele prevazute in proiectul initial;

c)  modificarea de principiu a schemei electrice si hidraulice de actionare;

d)  inlocuirea totala a instalatiei electrice sau hidraulice;

e)  inlocuirea sau modificarea componentelor de securitate ale stivuitorului cu alte tipo – dimensiuni, care difera de cele prevazute in proiectul initial;

f) inlocuirea totala sau partiala a caii de rulare.

Orice lucrare necuprinsa la punctele a – f se incadreaza in categoria lucrarilor de intretinere  si revizie a stivuitoarelor.

Documentatie intocmita de societatea reparatoare cuprinde, dupa caz:

a)  lista lucrarilor efectuate sau dupa caz, proiectul sau tehnologia de reparatie;

b)  certificatele de calitate ale materialelor si subansamblelor intrebuintate; la componentele de securitate se vor anexa certificatele de conformitate;

c)  fisele de omologare si specificatiile procedurilor de sudare folosite;

d)  tabelul nominal cu sudorii autorizati care au executat lucrarea si cu valabilitatea autorizatiilor;

e)  schema cinematica, schema electrica, hidraulica si desenul de ansamblu al instalatiei daca s-au efectuat modificari ale acestora;

f)  certificatul privind calitatea imbinarilor sudate;

g)  procesul-verbal in care sunt consemnate rezultatele incercarilor de casa;

h)  certificatele de conformitate si garantie ale lucrarilor executate;

La documentatie nu este obligatorie atasarea fiselor de omologare a procedurilor de sudare, acestea putand fi inlocuite cu un tabel din care sa rezulte numarul fisei de omologare (numarul dat de unitate si ISCIR – INSPECT IT) si domeniul de valabilitate.

Documentatia tehnica de reparatie se anexeaza la cartea instalatiei.

S.C. CONSOLD TRUST CONSTRUCT S.R.L. pune, contra cost, la dispozitia unitatii detinatoare un registru de evidenta a supravegherii, intocmit conform PT ISCIR R3 – 2003, anexa A.

Responsabilul cu supravegherea lucrarilor de reparatii inscrie efectuarea lucrarilor de reparatii atat in registrul de evidenta a supravegherii cat si in cartea instalatiei la rubrica evidenta exploatarii.

S.C. CONSOLD TRUST CONSTRUCT S.R.L. tine la zi evidenta lucrarilor executate intr-un registru, intocmit conform modelului din PT ISCIR R3 – 2003, anexa F, numerotat, snuruit si parafat de ISCIR–INSPECT IT si raspunde pentru calitatea lucrarilor executate.